1
Hỗ trợ qua Facebook

Trang chủ  >> 
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRỐNG ĐỒNG PALACE

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRỐNG ĐỒNG PALACE

Trống đồng palace không ngừng phát triển – không ngừng tuyển dụng. trống đồng palace tuyển dụng các vị trí sau 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG HÀ NỘI - HOTLINE: 02437939453 - 1800 0077