1
Hỗ trợ qua Facebook
TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG

TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG

Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy của trường Cao Đẳng nghề Văn Lang Hà Nội, Hình thức xét tuyển, đảm bảo sinh viên ra trường có việc làm ngay
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG

Trường Cao đẳng Văn Lang Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng hệ chính quy. Tốt nghiệp được cấp bằng Cao Đẳng Chính Quy.
ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG HÀNH CHÍNH VĂN THƯ

ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG HÀNH CHÍNH VĂN THƯ

Đào tạo cao đẳng hành chính văn thư có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực chuyên môn cao và kỹ năng, thái độ nghề nghiệp đúng đắn
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG  - HOTLINE: 02437939453 - 1800 0077